bpd finance

Společnost bpd finance má mnohaleté zkušenosti s poskytováním nebankovních úvěrů fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám.


Služby

Naše služby poskytujeme výhradně podnikatelským subjektům především v oblasti projektového financování, financování nákupu a rekonstrukce nemovitostí. V případě potřeby nabízíme také provozní financování.

Úvěry jsou vždy zajištěny nemovitým majetkem a v závislosti na výši a účelu úvěru případně dalšími zajišťovacími instrumenty.
Individuální přístup

Ke každé žádosti o poskytnutí financování přistupujeme individuálně a snažíme se úvěr strukturovat tak, aby v maximální možné míře vyhovoval potřebám žadatele a zároveň splňoval interní pravidla obezřetného podnikání.

Schvalování úvěrů probíhá podle předem stanovených jasných pravidel a celý úvěrový proces je zcela transparentní.